Bractwo 40i4

Jako, że czas, kiedy Polska mogła być Polską znajduje się w fazie ujemnej, teraz jeszcze Polacy mogą być Polakami. Bractwo 40i4 ma charakter narodowy. Strzegą go strażnicy o czystych słowiańskich rysach.

Budowa i ożywienie Kątyny, będącej niczym innym jak silnie biegunowaną aurą jest podstawowym zadaniem członka Bractwa 40i4.

Bractwo 40i4 realizuje formułę 40i4 oraz wynikającą z niej etnoteurgię, a więc magię jako umiejętność rozmowy z bytami własnej wyobrażeniowości zakorzenionymi w rodzimej, etnicznej kulturze, celem wpłynięcia na rzeczywistość tzw. obiektywną.

Bractwo 40i4 w chwili obecnej jest uzupełnieniem okultystycznego kształcenia magijnego.